RAZVOJNA PSIHOLOGIJA PREDŠKOLSKOG UZRASTA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.opiše specifičnosti razvoja u predškolskoj dobi; 2. objasni normativni razvoj i karakteristike individualnog razvoja; 3.analizira uticaj socijalizacijskih agenasa (porodice, vršnjaka, škole, medija...) na razvoj djeteta i kreiranje self-koncepta; 4. identifikuje razvojne poremećaje;5. primjeni stečena znanja u radu sa djecom tipičnog i netipičnog razvojnog toka; 6. radi u multidisciplinarnom timu koji usmjerava razvoj vaspitno-obrazovnim djelovanjem.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA BOGDANOVIĆ1x1
42B+7P
OLIVERA KALAJDŽIĆ2x1
42B+7P