METODIČKI PRISTUP UČENJU KROZ IGRU I STVARALAŠTVO


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Razumije i tumači različite vrste dječjih igara - Metodički pravilno osmišljava i realizuje planirane ciljeve kroz igru - Poznaje različite vrste programa za igru i stvaralaštvo - Planira učenje kroz igru i stvaralaštvo

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA RAIČEVIĆ1x3
18B+12S+3P
TATJANA NOVOVIĆ2x1
18B+12S+3P