METODIKA INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA U ŠKOLI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Ogranizuje pomoć i podršku djeci sa posebnim obrazovnim potrebama; 2. Realizuje pomoć i podršku djeci sa posebnim obrazovnim potrebama; 3. Poznaje mehanizme unapređenja sistema vaspitanja i obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama; 4. Obrazlaže ambijent radne sobe za rad sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama; 5. Izrađuje IROP; 6. Pruža pomoć i podršku djeci sa oštećenjem vida; 7. Uklanja teškoće u čitanju i pisanju kod djece; 8. Radi samostalnu opservaciju djece UKR;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NADA ŠAKOTIĆ3x1
1B
1x1
1B

Link za nastavu

Link za nastavu

Link za nastavu