STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA U ŠKOLI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Demonstrirati viši nivo znanja i razumijevanja sposobnošću analiziranja, sintetiziranja i vrednovanja u području teorije i prakse ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja. - Postizati dalji razvoj sposobnosti primjene znanja u praksi refleksijom i evaluacijom vlastite prakse. - Primjenjivati savremene strategije u stručnom i naučnom razvoju. - Demonstrirati i primjenjivati sposobnost kvalitativno viši nivo interpretacije i evaluacije istraživačkih podataka unutar profesionalnog i naučnog polja rad. - Razviti sposobnost vođenja na nivou samostalnog djelovanja i timskim radom u interdisciplinarnim timovima stručnjaka koji djeluju u području ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja. - Demonstrirati sposobnost konstrukcije istraživačkog zadatka koji će se rješavati praktičnim istraživanjima, identifikacijom odgovarajućih metoda rada te analizom i interpretacijom rezultata. - Identifikuju i kritički promišljaju kontinuitet i diskontinuitet između znanja i njegove primjene u konkretnoj vaspitno-obrazovnoj praksi i načina uticaja na kvalitet konačnih učinaka institucionalnog ranog i predškolskog vo.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA RAIČEVIĆ2x1
1B
VESELIN MIĆANOVIĆ2x1
1B