Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit Matematika, biće u mogućnosti da: 1. osnovne pojmove iz oblasti matematičke logike i teorije skupova; 2. osnovne pojmove iz oblasti relacija, funkcija i algebarskih struktura; 3. ispituje istinitosnu vrijednost iskazne formule i određuje da li je ona tautologija; 4. izvrši odredjene skupovne operacije nad konkretnim skupovima i pokazuje skupovne identitete; 5. provjeravi da li je zadata relacija, relacija ekvivalencije ili relacija poretka; 6. analizira da li je neka funkcija injekcija, sirjekcije ili bijekcije i nalazi kompoziciju dvije ili više funkcija; 7. ispituje osnovne osobine binarnih operacija (komutativnost, asocijativnost) kao i osobine elemenata (neutralnost, invertibilnost).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJAN MARKOVIĆ4x1
41B+3P