SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: navede, izloži i definiše najznačajnije pojmove iz oblasti politike, demokratije i političkog sistema; prepozna, protumači i kritički rasvetli razliku između liberalno-demokratskih i neliberalnih političkih sistema našeg vremena; klasifikuje, komparira i analizira savremene političke sisteme, posebno parlamentarni, predsednički i mešoviti (parlamentarno-predsednički) oblik podele i organizacije vlasti; učestvuje u projektovanju i izgradnji vladavine prava, podele vlasti i drugih temeljnih mehanizama i institucija moderne demokratije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN POPOVIĆ

Savremeni pol sistemi - termini kolokvijuma

ECTS - Savremeni pol sistemi