Milan Popović

dr Milan Popović

redovni profesor | Pravni fakultet | honorarno

Rođen 11. jula 1955. Teoretičar savremenog društva, sociolog, politikolog. Redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, na predmetu Savremeni politički sistemi. Gostujući profesor odnosno predavač na vise evropskih i svetskih univerziteta, kao i domaćih i medunarodnih nevladinih programa. Antiratni, gradanski i demokratski aktivist. Clan velikog broja domaćih i medunarodnih nevladinih organizacija, pored ostalih i Verona foruma iz Brisela 1996-1999., Medunarodnog foruma Bosna od 1998., te Međunarodnog ekspertskog tima...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1SPECIJALISTIČKA PRAKSA -0 x 05 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne1SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne1SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI0 x 00 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne1SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI4 x 20 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1ISTORIJA PARLAMENTARIZMA U CG2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave