ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa student će biti u mogućnosti da: čita bez značajnijih poteškoća i razumije jednostavnije stručne pravne tekstove na engleskom jeziku; prepoznaje osnovnu terminologiju vezanu za osnovne pravne koncepte, strukturu različitih sudskih sistema, krivično i građansko pravo, te različite profesije u oblasti prava na engleskom jeziku; sa razumijevanjem sluša jednostavnija stručna pravna izlaganja na engleskom jeziku; napiše svoju kratku biografiju i prijavu za posao na engleskom jeziku; prepozna osnovnu strukturu eseja (thesis statement/topic sentences); naučenu terminologiju koristi u kraćim iznošenjima pravnih argumenata na unaprijed zadatu temu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ČARAPIĆ