Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Rezultati u drugom terminu avgustovskog roka / engleski j. - stručni I_ II godina

13.09.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Termin ispita Engleski jezik stručni 1

09.09.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Rezultati u prvom terminu avgustovskog roka / engleski j. - stručni I_ II godina

30.08.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Konačne ocjene - engleski j. / stručni I

02.07.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Rezultati popravnog završnog ispita / engleski j. - stručni I_ II godina

01.07.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Rezultati redovnog završnog ispita, engleski j. struke I

22.06.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Popravni završni ispit_engleski j. stručni I

22.06.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Termin održavanja redovnog završnog ispita / engleski jezik - stručni I

10.06.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Pregled radova nakon popravnog kolokvijuma / engleski j. stručni I za II godinu

15.04.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Rezultati popravnog kolokvijuma / Engleski j. - stručni I_ II godina

13.04.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Termin održavanja popravnog kolokvijuma / engleski jezik - stručni I

08.04.2018


Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I

Rezultati redovnog kolokvijuma / Engleski j. - stručni I_ II godina

03.04.2018