Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Termin održavanja popravnog ispita u avgustovskom roku za predmet engleski jezik - stručni I

23.07.2019


Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Rezultati u drugom terminu avgustovskog roka / engleski j. - stručni I_ II godina

13.09.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Termin ispita Engleski jezik stručni 1

09.09.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Rezultati u prvom terminu avgustovskog roka / engleski j. - stručni I_ II godina

30.08.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Konačne ocjene - engleski j. / stručni I

02.07.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Rezultati popravnog završnog ispita / engleski j. - stručni I_ II godina

01.07.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Rezultati redovnog završnog ispita, engleski j. struke I

22.06.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Popravni završni ispit_engleski j. stručni I

22.06.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Termin održavanja redovnog završnog ispita / engleski jezik - stručni I

10.06.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Pregled radova nakon popravnog kolokvijuma / engleski j. stručni I za II godinu

15.04.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Rezultati popravnog kolokvijuma / Engleski j. - stručni I_ II godina

13.04.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Termin održavanja popravnog kolokvijuma / engleski jezik - stručni I

08.04.2018


Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)

Rezultati redovnog kolokvijuma / Engleski j. - stručni I_ II godina

03.04.2018