KRIVIČNO PRAVNE KLINIKE


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i opiše pojedine institute i pojmove opšteg i posebnog dijela krivičnog prava; razlikuje pojmove i institute opšteg i posebnog dijela krivičnog prava i njihovu međusobnu povezanost; primjeni određene institute opšteg dijela krivičnog prava na konkretan činjenični opis događaja; analizira činjenični opis događaja iz kojeg je proistekla krivična stvar i utvrđuje postojanje elemenata određenog krivičnog djela; utvrdi postojanje uslova za primjenu i nekih drugih bitnih instituta krivičnog prava na konkretan slučaj iz prakse što je od velikog značaja za pravilnu primjenu krivičnopravnih normi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO RADULOVIĆ3x1
64S
2x1
64S

Krivično pravne klinike - septambarski ispitni rok

Krivično pravne klinike - Završni ispit

Nova objava - 24.09.2019 08:33