Darko Radulović


Darko Radulović
Šifra: 120342
Prezime i ime: Darko Radulović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKRIVIČNO PRAVODoktorske1OSNOVNI PROBLEMI KRIVIČNOG I KRIVIČNO PROCESNOG PR2 x 10 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVODoktorske1PRAVNI LIJEKOVI2 x 10 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVOMaster1MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0
PFKRIVIČNO PRAVODoktorske1DIVERZIONI MODEL POSTUPANJA I SPORAZUM PRIZNAVANJA1.5 x 1.5 x 10 x 0
PFKRIVIČNO PRAVODoktorske2ALTERNATIVE KAZNI LIŠENJA SLOBODE3 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKEOsnovne3KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne3KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO4 x 10 x 00 x 0
PFBEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKAOsnovne3KRIVIČNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo PoljeOsnovne4KRIVIČNO PRAVO - OPŠTI DIO0 x 00 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne6KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6KRIVIČNO IZVRŠNO PRAVO4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veljko Turanjanin, Darko RadulovicCORONAVIRUS (COVID-19) and Possibilities for Criminal Law Reaction in EuropeA Review, Iranian Journal of Public Health
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Darko RadulovicCommunity Service as an Alternative Criminal SanctionRavija za kriminalistiko in kriminologijo