Darko Radulović


Darko Radulović
Šifra: 120342
Prezime i ime: Darko Radulović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor