OBLIGACIONOPRAVNA KLINIKA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit Obligacionopravna klinika u mogućnosti je da: Zahvaljujući kliničkom pravnom obrazovanju i metodama rada na klinici (kao što su: metod slučaja, Sokratov metod, “pro et contra”, debate i lične opservacije, rad u paru, metod simulacije) kompetentno i profesionalno primijenjuje znanje stečeno iz predmeta Obligaciono pravo; Da se, zahvaljujući primjeni kliničkog metoda kao interaktivnog, kooperativnog i participativnog metoda pravničkog obrazovanja, na profesionalan i kompetentan način suoči sa konkretnim slučajem u praksi, svestrano prouči slučaj, izvrši preliminarnu identifikaciju problema, problem hronološki sagleda, prikupi i rezimira dobijene činjenice, izvrši preliminarnu pravnu kvalifikaciju i na kraju pravilno izvrši supsumciju; Profesionalno, odgovorno i savjesno vodi pravni intervju imajući uvijek u vidu značaj etapa i tehnika njegovog vođenja za konačan ishod i rezultat rada; Kompetentno i znalački čita i analizira zakonske tekstove, sudske odluke, piše podneske i formira omot spisa; Poštuje, afirmiše i štiti principe na kojima se temelje pravni profesionalizam i pravna etika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ4x1
20B