dr Draginja Vuksanović Stanković

dr Draginja Vuksanović Stanković

docent | Pravni fakultet

U Baru završila Osnovnu školu i gimnaziju društveno-jezičkog smjera. Pravni fakultet u Podgorici upisala je 1996. i diplomirala je na istom u junu 2000 god. sa prosječnom ocjenom 10 (deset). Iste godine upisala je poslijediplomske studije (smjer građansko-pravni), na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usmeni magistarski položila je 2002 god. sa ocjenom-odlika. Magistrirala je 2005 god. na temu »Pravna priroda privilegovanih potraživanja«. Doktorsku disertaciju je odbranila 01.07.2011 god. na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave