Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni smisao principa formalizma i konsensualizma u pravnom sistemu; objasni razloge „renesanse forme“ u savremenom pravu; objasni različite forme ugovora; prepozna različite funkcije forme ugovora; objasni pravne posljedice nepoštovanja forme; objasni notarsku formu kao najznačajnij oblik forme ad solemnitatem u našem pravu; prepozna osobenosti različitih formalnih ugovora za čije zaključenje je forma uslov punovažnosti; uporedi pozitivnopravna rješenja o formalnim ugovorima sa rješenjima u uporednim zakonodavstvima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ4x1
21B+2P