Velibor Korać

dr Velibor Korać

docent | Pravni fakultet

Doc. dr Velibor Korać Velibor Korać je rođen 19. maja 1984. godine u Podgorici gdje je završio osnovnu školu, gimanziju i Pravni fakultet. Diplomirao je na Pravnom fakultetu, septembra 2006. godine, sa prosječnom ocjenom 9.18. Postdiplomske magistarske studije – građanskopravni smjer upisao je 2006. godine, a magistarski rad (Pravni režim zajedničke imovine sa osvrtom na novine u crnogorskom zakonodavstvu), odbranio je 2009. godine sa uspjehom (ocjena A). Doktorske studije –...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor