Velibor Korać


Velibor Korać
Šifra: 120124
Prezime i ime: Velibor Korać
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 5.460
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: -9.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke (2017)
2 Uvod u gradjansko pravo0.5x2
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke (2017)
3 Nasljedno pravo0.5x2
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad (2017)
3 Porodično pravo1x1
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke (2017)
3 Porodično pravo0.5x2
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke (2017)
3 Stvarno pravo0.5x2
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke (2017)
4 Obligaciono pravo0.5x1
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke
5 Obligaciono pravo0.5x(1B+1S)
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke
6 Građansko procesno pravo0.5x(1B+1S)
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke
6 Poslovi robnog prometa0.5x(1B+1S)
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Pravosudni
8 Klinika građansko-procesnog prava2x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni
8 Porodično pravna klinika2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije