Velibor Korać

dr Velibor Korać

saradnik u nastavi dr | Pravni fakultet

Dr Velibor Korać   Rođen je 19. maja 1984. u Podgorici gdje je završio osnovnu školu, gimanziju i Pravni fakultet. Diplomirao na Pravnom fakultetu, septembra 2006. godine, sa prosječnom ocjenom 9.18. Postdiplomske magistarske studije – građanskopravni smjer upisao je 2006. godine, a magistarski rad, pod naslovom Pravni režim zajedničke imovine sa osvrtom na novine u crnogorskom zakonodavstvu, odbranio je 2009. godine sa izuzetnim uspjehom (ocjena A). Doktorske studije –...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2KLINIKA GRAĐANSKO PROCESNOG PRAVA0 x 02 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2UVOD U GRAĐANSKO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PFGRAĐANSKO PRAVOMaster3FORMALNI UGOVORI4 x 10 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3STVARNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3PORODIČNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne3NASLJEDNO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4OBLIGACIONO PRAVO0 x 01 x 20 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne5TRGOVINSKO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne6NOTARSKO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne6NOTARSKO PRAVO4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor