Velibor Korać


Velibor Korać
Šifra: 120124
Prezime i ime: Velibor Korać
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije