GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: prepozna značenje i objasni smisao najvažnijih instituta građansko procesnog prava u pravnom sistemu i izdvoji i objasni osnovna načela parničnog, vanparničnog i izvršnog postupka; uoči i razumije smisao, značaj i funkciju građanskog sudskog postupka i njegovih instituta, sagleda uticaj principa i standarda u pružanju pravne zaštite, prepozna smisao i duh pozitivnopravnih rješenja; poznaje norme i zna da kvalifikuje i rješava procesnopravni problem; objasni svrhu parnične, vanparnične i izvršne procedure; objasni način sačinjavanja pravnih dokumenata; razlikuje probleme građanske procedure u sudskoj praksi; objasni izmjene u zakonodavstvu koje se tiču građanskog sudskog postupka; prepozna različite aktivnosti suda i drugih organa koji učestvuju u vršenju pravosuđa u postupku pružanja pravne zaštite.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BALŠA KAŠĆELAN1x2
47B+44S+54P
VELIBOR KORAĆ4x1
47B+44S+54P