OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO DOKIĆ4x2
235B+25P