Obavještenja - Pravni fakultet


Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   24.11.2023
  Raspored studenata po grupama na popravnom kolokvijumu - 24.11.2023 11:02
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   10.11.2023
  Raspored studenata po grupama na kolokvijumu - 10.11.2023 14:23
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   17.10.2023
  Odlaganje predavanja - 17.10.2023 08:20
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   28.08.2023
  Termini ispita - 28.08.2023 09:17
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   07.02.2023
  Uvid u testove sa popravnog završnog ispita - 07.02.2023 10:13
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   31.01.2023
  Raspored po grupama za popravni završni ispit i uvid u testove - 31.01.2023 08:34
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   18.01.2023
  Raspored po grupama za završni ispit - 18.01.2023 10:33
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   06.12.2022
  Raspored studenata po grupama - Popravni kolokvijum - 06.12.2022 09:35
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   15.11.2022
  Raspored studenata po grupama - 15.11.2022 11:39
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   09.02.2022
  Nova objava - 09.02.2022 19:15
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   08.02.2022
  Rezultati popravnog završnog ispita iz predmeta Osnovi sociologije i sociologija prava - 08.02.2022 15:59
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   01.02.2022
  Nova objava - 01.02.2022 10:59
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   31.01.2022
  Rezultati završnog ispita iz predmeta Osnovi sociologije i sociologija prava - 31.01.2022 10:04
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   24.01.2022
   Raspored studenata po grupama za kolokvijum
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   20.12.2021
  Rezultati popravnog kolokvijuma - 20.12.2021 08:54
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   13.12.2021
  Nova objava - 13.12.2021 20:10
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   06.12.2021
  Nova objava - 06.12.2021 19:27
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   24.11.2021
  Nova objava - 24.11.2021 09:06
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   16.11.2021
  Nova objava - 16.11.2021 11:32
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   10.11.2021
  Nova objava - 10.11.2021 17:35
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   02.11.2021
  Osnovi sociologije i sociologija prava: online predavanje
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   25.01.2021
  Rezultati popravnog završnog ispita i uvid u testove - 24.01.2021 18:53
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   18.01.2021
  Popravni završni ispit - 18.01.2021 08:09
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   17.01.2021
  Završni ispit - rezultati - 17.01.2021 16:31
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   12.01.2021
  Završni ispit - raspored po grupama - 12.01.2021 08:25
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   15.12.2020
  Nova objava - 15.12.2020 10:21
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   09.12.2020
  Nova objava - 09.12.2020 09:05
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   02.12.2020
  Nova objava - 02.12.2020 11:46
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   27.11.2020
  Nova objava - 27.11.2020 07:22
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   24.11.2020
  OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA - online predavanje
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   02.11.2020
  Nova objava - 02.11.2020 09:34
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   14.09.2020
  Nova objava - 14.09.2020 18:23
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   01.09.2020
  Nova objava - 01.09.2020 14:51
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   04.02.2020
  Nova objava - 04.02.2020 10:50
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   04.02.2020
  Nova objava - 04.02.2020 18:05
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   29.01.2020
  Nova objava - 29.01.2020 06:49
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   22.01.2020
  Nova objava - 22.01.2020 11:06
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   21.01.2020
  Nova objava - 21.01.2020 16:34
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   15.01.2020
  Nova objava - 15.01.2020 15:01
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   15.12.2019
  Nova objava - 15.12.2019 15:05
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   05.12.2019
  Nova objava - 05.12.2019 09:03
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   17.11.2019
  Nova objava - 17.11.2019 19:50
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   12.11.2019
  Nova objava - 12.11.2019 09:44
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   11.09.2019
  Nova objava - 11.09.2019 08:49
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   06.02.2019
  Nova objava - 06.02.2019 09:34
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   06.02.2019
  Nova objava - 06.02.2019 11:44
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   06.02.2019
  Nova objava - 06.02.2019 11:47
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   31.01.2019
  Nova objava - 31.01.2019 08:27
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   31.01.2019
  Nova objava - 31.01.2019 08:30
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --OSNOVI SOCIOLOGIJE I SOCIOLOGIJA PRAVA -   30.01.2019
  Nova objava - 30.01.2019 15:38

1 | 2