Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: identifikuje, definiše i objasni pravne lijekove; uporedi različita teorijska shvatanja, raspravlja o njihovom odnosu i argumentuje prednosti i nedostatke pojednog shvatanja u ovim oblastima; analizira i kritički posmatra uporednopravna rješenja u ovim oblastima i izvodi zaključke o prednostima i nedostacima pojedinih rješenja; samostalno odredi temu i sprovede originalno istraživanje sa naučnim integritetom; primjenjuje stečena znanja u daljem naučnom i praktičnom radu i nastavi sa samostalnim usavršavanjem.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO RADULOVIĆ
VELIMIR RAKOČEVIĆ

Predavanja - obavjestenje