RAČUNARSTVO


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESELIN IVANOVIĆ
NEVENA RADOVIĆ