ORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA I


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na osnovu znanja stečenih u okviru ovog kursa studenti će biti u mogućnosti da: • grupišu najznačajnije sirovine organske hemijske industrije prirodnih proizvoda; • objasne osnovne procese organske hemijske industrije prirodnih proizvoda; • poznaju tehnološke postupke dobijanja proizvoda organske industrije prirodnih proizvoda i načine njihove primjene; • definišu relevantne parametre za praćenje procesa; • rješavaju materijalne bilanse u organskoj hemijskoj industriji prirodnih proizvoda;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
4S+8P
BILJANA DAMJANOVIĆ-VRATNICA3x1
4S+8P