ORGANSKA HEMIJSKA TEHNOLOGIJA II


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ3x1
2S+5P
BILJANA DAMJANOVIĆ-VRATNICA3x1
2S+5P