Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na osnovu znanja stečenih u okviru ovog kursa studenti će biti u mogućnosti da: • razumiju koncept idealnog reaktora; • razumiju koncept neizotermnog i nestacionarnog rada idealnog reaktora; • rješavaju projektne jednačine idelanih reaktora; • analiziraju kinetičke podatake i dimenzionišu reaktore za složene reakcione sisteme; • rješavaju jednostavnije probleme iz oblasti laboratorijskog i industrijskog rada hemijskog reaktora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA DAMJANOVIĆ - VRATNICA2x1
1S+2P
DRAGAN RADONJIĆ2x1
1S+2P