TEHNOLOGIJA VEZIVA , PIGMENATA I PUNILACA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne razlike između vazdušnih i hidrauličnih veziva 2. Razlikuje procese dekarbonizacije, dehidratacije i sinterovanja pri dobijanju veziva 3. Objasni modul, stepen zasićenja i koeficijent zasićenja 4. Razlikuje svrhu i oblasti primjene punilaca 5. Prepoznaje osnovne razlike u sirovinama za dobijanje punilaca i tehnološke procese dobijanja 6. Prepoznaje primjenu i klasifikaciju pigmenata

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BILJANA ZLATIČANIN