Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ
ALEKSANDRA MRDAK2x1
1S+2P
SVETLANA PEROVIĆ2x1
1S+2P
2x1
1S+2P