INDUSTRIJSKA MIKROBIOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ2x1
12S+2P
SVETLANA PEROVIĆ2x1
12S+2P
2x1
12S+2P