RECIKLAŽA I RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN RADONJIĆ2x1
21B
VESELINKA GRUDIĆ3x1
21B