Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će moći: 1. Opisati postupak, sadržaj i faze izrade projektne dokumentacije. 2. Analizirati i ocijeniti alternativna rješenja za proizvod i proizvodni program kod pripreme projektne dokumentacije. 3. Sistematizovati sadržaj i obim tehnološkog projekta i projektnog zadatka za izradu tehnološkog projekta. 4. Opisati objekte, layout, prostorni razmještaj opreme i kretanja materijala u obimu potrebnom za pripremu tehnološkog projekta. 5. Navesti uslove i kriterijume za snabdijevanje proizvodnih sistema sa energentima. 6. Povezati proizvodne operacije, opremu i njen raspored za procesne tehnologije masovne proizvodnje (valjanja, kovanja, presovanja, vučenja) u obimu potrebnom za pripremu tehnološkog projekta. 7. Raditi u timu i primijeniti metodologiju za definisanje biznis ideje i pripremu rješenja za projekte procesnih tehnlogija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA TADIĆ