Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi najosnovniju matematičku terminologiju na engleskom jeziku iz oblasti teorije brojeva, primijenjene matematike, kombinatorike i diskretne matematike, - pročita jednostavne matematičke izraze na engleskom jeziku, - razumije osnovne poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti matematike na engleskom jeziku, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na srednjem nivou, - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku, - pismeno oblikuje sažetak popularno-stručnog teksta ili slušnog zapisa na engleskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
11B+2P
DRAGANA ČARAPIĆ2x1
11B+2P

Završni ispit - rezultati

Popravni kolokvijum - rezultati

Popravni kolokvijum

Kolokvijum I

Vježbe - online 21.04.

Vježbe - online 14.04.