SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Definiše osnovne pojmove iz sistematike i fiologenije cvjetnica Razlikuje osnovne grupe cvjetnica. Prepoznaje najtipičnije predstavnike cvjetnica. Ukratko opiše osnovne grupe cvjetnica. Imenuje najtipičnije predstavnike iz flore Crne Gore u duhu latinske monenklature. Upotrebljava elementarna znanja iz sistematike cvjetnica.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA STEŠEVIĆ

Termin predaje herbarijuma

Prijava za polaganje ispita u prvom terminu

Promjena termina održavanja kolokvijuma

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

Septembarski rok

Apsolvenstki rok