Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

TERMIN PREUZIMANJA HERBARSKIH ZBIRKI

17.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Rezultati ispita, avgustovsko-septembarski rok

15.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Satnica polaganja

13.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Termin predaje herbara

06.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Rezultati avgustovskog roka

01.09.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Avgustovsko-septembarski rok

22.08.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Termin o preuzimanju herbara

01.07.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Evidencija poena poslije drugog termina Završnog ispita

30.06.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Satnica polaganja ispita 29.06.2018.

28.06.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Najava drugog termina završnog ispita

11.06.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Evidencija poena uključujući i Završni ispit

11.06.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Satnica polaganja Završnog ispita

08.06.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Termin predaje herbara

02.06.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Spisak vrsta sakupljenih na terenskoj nastavi u ljetnjem semestru školske 2017/18, termin za predaju herbarskog materijala na provjeru, najava prvog termina završnog ispita

27.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Aktivnosti u poslednjoj radnoj sedmici

24.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Evidencija semestralnih poena

22.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

17.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Predavanje Asteranae

17.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Najava poporavnog kolokvijuma

13.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Teren na Velikoj plaži u Ulcinju

10.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Rezultati drugog kolokvijuma

06.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Rezultati testa

06.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Raspored polaganja testa i najava aktivnosti

03.05.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijali za vježbu o krstašicama i glavočikama

26.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Raspored aktivnosti u tekućoj radnoj sedmici

24.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Provjera herbarijuma za studente starijih godina

24.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Najava testa

24.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijal za lab. vježbu

19.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Najava 2. kolokvijuma 27.04.2018.godine

19.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Rezultati kolokvijuma

13.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijali za vježbu o mlječikama i ružama

13.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Predavanja Rosanae, I, II

13.04.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Teren

29.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijal za vježbu o Ranunculaceae i Caryophyllaceae

22.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Najava kolokvijuma

22.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Eudikotile 1. dio

22.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Predavanje o skupinama: ANITA i magnolidni kompleks

16.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijal za narednu vježbu

15.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijal za vježbu o travama

07.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Predavanje o komelidnim lilianama i materijal za vježbu

01.03.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Uvodno predavanje i predavanje o nekomelindim monokotilama

25.02.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Materijal sa vježbi

25.02.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Podjela po grupama

19.02.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

14.02.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

RASPORED AKTIVNOSTI U TEKUĆOJ RADNOJ SEDMICI

14.02.2018


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Rezultati ispita

02.09.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Nova objava - 28.08.2017 08:00

28.08.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Preuzimanje herbarskih zbirki

04.07.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Evidencija poena

02.07.2017


Biologija-Sistematika i filogenija viših biljaka II

Nova objava - 21.06.2017 18:55

21.06.2017