Obavještenja - Prirodno-matematički fakultet


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   01.09.2022
  Termin predaje herbarijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   27.08.2022
  Prijava za polaganje ispita u prvom terminu
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   06.07.2022
  Rezultati završnog ispita i predlog ocjena
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   27.07.2021
  Septembarski rok
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   22.09.2020
  Apsolvenstki rok
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   17.09.2020
  Rezultati drugog septembarskog roka
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   16.09.2020
  Satnica ispita i termin preuzimanja herbarske zbirke
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   06.09.2020
  Rezultati prvog septembarskog roka i najava drugog termina
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   03.09.2020
  Satnica ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   26.08.2020
  Septembarski rok
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   03.07.2020
  Evidencija poena
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   02.07.2020
  Promjena satnice polaganja teorijskog dijela ispita, satnica polaganja herbarijuma i preuzimanja herbarske zbirke
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   29.06.2020
  Drugi termin završnog ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   22.06.2020
  Rezultati završnog ispita i evidencija semestralnih poena
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   18.06.2020
  Satnica polaganja herbarijuma i preuzimanja zbirki
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   16.06.2020
  Satnica ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   16.04.2020
  Druga provjera znanja
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   26.03.2020
  Dodatna pojašnjenja vezana za seminarski rad
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   21.03.2020
  Prva provjera znanja
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   18.02.2020
  Promjena termina predavanja
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   17.09.2019
  Rezultati septembarskog roka i termin preuzimanja herbarskih zbirki
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   07.09.2019
  Prijava za polaganje ispita u septembarskom roku drugi termin
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   11.08.2019
  Prijava za polaganje ispita u septembarskog roku - prvi termin
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   03.07.2019
  Rezultati završnog ispita i predlog ocjena
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   02.07.2019
  Satnica preuzimanja herbraskih zbirki
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   17.06.2019
  Rezultati završnog ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   08.06.2019
  Termini završnog ispita i predaje herbarske zbirke
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   28.05.2019
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   23.05.2019
  Popravni kolokvijum
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   20.05.2019
  Prijava za popravni kolokvijum
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   12.05.2019
  Rezultati testa i drugog kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   09.05.2019
  Satnica provjera znanja
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   25.04.2019
  Najava kolokvijuma i testa
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   04.04.2019
  Rezultati prvog kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   25.03.2019
  Promjena termina održavanja kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   14.03.2019
  Nova kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   13.02.2019
  Teme seminarskih radova i rok za prijavu teme
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   12.02.2019
  Termini kolokvijuma i testa
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   17.09.2018
  TERMIN PREUZIMANJA HERBARSKIH ZBIRKI
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   15.09.2018
  Rezultati ispita, avgustovsko-septembarski rok
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   13.09.2018
  Satnica polaganja
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   06.09.2018
  Termin predaje herbara
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   01.09.2018
  Rezultati avgustovskog roka
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   22.08.2018
  Avgustovsko-septembarski rok
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   01.07.2018
  Termin o preuzimanju herbara
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   30.06.2018
  Evidencija poena poslije drugog termina Završnog ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   28.06.2018
  Satnica polaganja ispita 29.06.2018.
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   11.06.2018
  Najava drugog termina završnog ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   11.06.2018
  Evidencija poena uključujući i Završni ispit
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II -   08.06.2018
  Satnica polaganja Završnog ispita

1 | 2