Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Apsolvenstki rok

22.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Rezultati drugog septembarskog roka

17.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Satnica ispita i termin preuzimanja herbarske zbirke

16.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Rezultati prvog septembarskog roka i najava drugog termina

06.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Satnica ispita

03.09.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Septembarski rok

26.08.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Evidencija poena

03.07.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Promjena satnice polaganja teorijskog dijela ispita, satnica polaganja herbarijuma i preuzimanja herbarske zbirke

02.07.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Drugi termin završnog ispita

29.06.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Rezultati završnog ispita i evidencija semestralnih poena

22.06.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Satnica polaganja herbarijuma i preuzimanja zbirki

18.06.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Satnica ispita

16.06.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Druga provjera znanja

16.04.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Dodatna pojašnjenja vezana za seminarski rad

26.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Prva provjera znanja

21.03.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Promjena termina predavanja

18.02.2020


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Rezultati septembarskog roka i termin preuzimanja herbarskih zbirki

17.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Prijava za polaganje ispita u septembarskom roku drugi termin

07.09.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Prijava za polaganje ispita u septembarskog roku - prvi termin

11.08.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

03.07.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Satnica preuzimanja herbraskih zbirki

02.07.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Rezultati završnog ispita

17.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Termini završnog ispita i predaje herbarske zbirke

08.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Rezultati popravnog kolokvijuma

28.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Popravni kolokvijum

23.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Prijava za popravni kolokvijum

20.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Rezultati testa i drugog kolokvijuma

12.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Satnica provjera znanja

09.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Najava kolokvijuma i testa

25.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Rezultati prvog kolokvijuma

04.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Promjena termina održavanja kolokvijuma

25.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Nova kolokvijuma

14.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Teme seminarskih radova i rok za prijavu teme

13.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Termini kolokvijuma i testa

12.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

TERMIN PREUZIMANJA HERBARSKIH ZBIRKI

17.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Rezultati ispita, avgustovsko-septembarski rok

15.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Satnica polaganja

13.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Termin predaje herbara

06.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Rezultati avgustovskog roka

01.09.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Avgustovsko-septembarski rok

22.08.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Termin o preuzimanju herbara

01.07.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Evidencija poena poslije drugog termina Završnog ispita

30.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Satnica polaganja ispita 29.06.2018.

28.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Najava drugog termina završnog ispita

11.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Evidencija poena uključujući i Završni ispit

11.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Satnica polaganja Završnog ispita

08.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Termin predaje herbara

02.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Spisak vrsta sakupljenih na terenskoj nastavi u ljetnjem semestru školske 2017/18, termin za predaju herbarskog materijala na provjeru, najava prvog termina završnog ispita

27.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Aktivnosti u poslednjoj radnoj sedmici

24.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-SISTEMATIKA I FILOGENIJA VIŠIH BILJAKA II

Evidencija semestralnih poena

22.05.2018


1 | 2