Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN2x2
19B+3S+21P
MILICA JOVANOVIĆ2x2
19B+3S+21P
SLAVICA VUJOVIĆ3x1
19B+3S+21P

Predispitni poeni

Početak vježbi

I VJEŽBA Raspored studenata po grupama

Rezultati praktičnog ispita

Raspored studenata za polaganje praktičnog ispita