Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEVZETA TRUBLJANIN2x2
10B+8S+18P
SLAVICA VUJOVIĆ3x1
10B+8S+18P
SVETLANA PEROVIĆ2x2
10B+8S+18P

Predispitni poeni

Početak vježbi

I VJEŽBA Raspored studenata po grupama

Rezultati praktičnog ispita

Raspored studenata za polaganje praktičnog ispita