Milica Jovanović


Milica Jovanović
Šifra: 900704
Prezime i ime: Milica Jovanović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PMFBIOLOGIJAOsnovne2ORGANSKA HEMIJA0 x 00 x 02 x 4
PMFBIOLOGIJAOsnovne3BIOHEMIJA I0 x 00 x 02 x 2
PMFBIOLOGIJAOsnovne4SISTEMATIKA I FILOGENIJA HORDATA0 x 00 x 02 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne5EKOLOGIJA ŽIVOTINJA I0 x 00 x 01 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne5EKOLOGIJA BILJAKA0 x 00 x 01 x 2
PMFBIOLOGIJAOsnovne5EKOLOGIJA ŽIVOTINJA0 x 00 x 01 x 2
PMFBIOLOGIJAOsnovne6EKOLOGIJA ŽIVOTINJA II0 x 00 x 02 x 1
PMFBIOLOGIJAOsnovne6EKOLOGIJA ŽIVOTINJA SA ZOOGEOGRAFIJOM0 x 00 x 02 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije