Obavještenja - Prirodno-matematički fakultet


Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-BIOHEMIJA I -   10.01.2023
  Predispitni poeni
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-BIOHEMIJA I -   27.09.2022
  Početak vježbi
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-BIOHEMIJA I -   08.01.2022
  Raspored studenata za polaganje praktičnog ispita - konačan
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-BIOHEMIJA I -   02.10.2021
  I VJEŽBA Raspored studenata po grupama
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-BIOHEMIJA I -   28.12.2020
  Rezultati praktičnog ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-BIOHEMIJA I -   26.12.2020
  Raspored studenata za polaganje praktičnog ispita
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-BIOHEMIJA I -   19.12.2020
  Termin praktičnog ispita iz biohemije
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-BIOHEMIJA I -   22.01.2020
  Ostvareni poeni na vježbama
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-BIOHEMIJA I -   31.12.2019
  Rezultati popravnih kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-BIOLOGIJA-BIOHEMIJA I -   27.12.2019
  Raspored studenata za polaganje praktičnog ispita