LABORATORIJSKI PRAKTIKUM


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 1+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku kursa studenti će biti obučeni da razumiju značaj, primjenljivost i specifičnost rada u laboratoriji i da samostalno rukuju laboratorijskim priborom i priborom za praktičan rad, demonstriraju pojedinačne operativne tehnike, praktične i laboratorijske radove, realizuju nastavne časove vježbanja, analiziraju uspješnost didaktičkih modela u realizaciji praktičnih i laboratorijskih radova

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOJE ŠUNDIĆ1x1
13B
SVETLANA PEROVIĆ2x1
13B
VUKOICA DESPOTOVIĆ2x1
13B