OSNOVE MOSTOVA


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA SERDAR1x1
24B+34S+20P
ŽELJKA RADOVANOVIĆ2x1
24B+34S+20P