OSNOVE MOSTOVA


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA SERDAR1x2
28B+62S+19P
ŽELJKA RADOVANOVIĆ2x1
28B+62S+19P