ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. prepoznaje i razjašnjava tehničku dokumentaciju 2. uradi predmjer građevinskih radova 3. nabroji proizvodne faktore i opiše njihov uticaj 4. razlikuje i opiše metode i tehnologije građenja 5. opiše i objasni uslove, karakteristike i prednosti različitog načina organizovanja proizvodnje (pojedinačna, maloserijska, industrijska, lančana, taktna...) 6. nabroji, opiše i prepozna građevinsku mehanizaciju 7. izračuna učinke i cijene koštanja mehanizacije 8. nabroji i opiše metode planiranja i faze izrade planova 9. objasni koncepte građevinskih normativa 10. uradi projekat organizacije i tehologije građenja za konkretan objekat a. riješi praktične probleme izbora mehanizacije za obavljanje građevinskih radova b. primijeni metode studije tehnološkog procesa na konkretne probleme iz prakse c. izvrši adekvatan izbor i primjenu normativa u proračunu analize cijena za građevinske radove d. analizira način obavljanja građevinskih radova, potrebne resurse i vrši procjenu troškova i trajanja aktivnosti i radova e. uradi dinamičke planove izvršenja radova primjenom različitih metoda: gantogram, ciklogam, mrežni planovi, Pert metoda f. uradi statičke i dinamičke planove resursa g. uradi predračun koštanja radova i finansijske planove h. uradi i nacrta šemu organizacije gradilišta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN GOGIĆ1x1
27B+32S+30P
1x2
27B+32S+30P
ŽELJKA BELJKAŠ1x1
27B+32S+30P
1x2
27B+32S+30P
SNEŽANA RUTEŠIĆ2x1
27B+32S+30P

Rezultati drugog kolokvijuma

Predrok za polaganje završnog ispita

Detaljan raspored polaganja popravnih kolokvijuma i završnog ispita u junskom roku

Mogućnost naknadne predaje seminarskog rada

Termin drugog kolokvijuma

Priprema za kolokvijum, 12.05.2023.

Materijal za tačku 5 zadatka

Materijal za tačku 4 zadatka

Podaci za tačku 4.2 semestarskog rada

Podaci za tačku 2.1 semestarskog rada 2020/21

Materijal za pripremu za II kolokvijum

Materijal za pripremu za I kolokvijum