Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   02.04.2021
  Materijal za tačku 5 zadatka
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   19.03.2021
  Materijal za tačku 4 zadatka
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   08.03.2021
  Podaci za tačku 4.2 semestarskog rada
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   28.02.2021
  Podaci za tačku 2.1 semestarskog rada 2020/21
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   12.02.2021
  Informacija i plan rada za 2020/21
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   22.06.2020
  Materijal za pripremu za II kolokvijum
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   11.06.2020
  Materijal za pripremu za I kolokvijum
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   08.05.2020
  Dopuna materijala za vježbe (3)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   02.04.2020
  Dopuna materijala za predavanja
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   31.03.2020
  Dopuna materijala za vježbe (2)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   24.03.2020
  Materijali za vježbe (1)
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   17.03.2020
  Kratak izvod iz literature
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   17.03.2020
  Katalozi mehanizacije
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   09.02.2020
  Predavanja za prvi i drugi kolokvijum 2019/20
Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA -   09.02.2020
  Ispitna pitanja 2019/20