Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Materijal za tačku 5 zadatka

02.04.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Materijal za tačku 4 zadatka

19.03.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Podaci za tačku 4.2 semestarskog rada

08.03.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Podaci za tačku 2.1 semestarskog rada 2020/21

28.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Informacija i plan rada za 2020/21

12.02.2021


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Materijal za pripremu za II kolokvijum

22.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Materijal za pripremu za I kolokvijum

11.06.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Dopuna materijala za vježbe (3)

08.05.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Dopuna materijala za predavanja

02.04.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Dopuna materijala za vježbe (2)

31.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Materijali za vježbe (1)

24.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Kratak izvod iz literature

17.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Katalozi mehanizacije

17.03.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Predavanja za prvi i drugi kolokvijum 2019/20

09.02.2020


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO-ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Ispitna pitanja 2019/20

09.02.2020