Snežana Rutešić

dr Snežana Rutešić

vanredni profesor | Građevinski fakultet

Dr Snežana RUTEŠIĆ, docent, rođena je 28. decembra 1963. godine u Nikšiću. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Titogradu 1982. godine. Diplomirala je 1988. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na konstruktivnom smjeru, a magistrirala je 1997. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odsjeku tehnologija i organizacija izvođenja radova u građevinarstvu. Doktorirala je 2005. godine, na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore iz naučne oblasti Menadžment i tehnologija građenja. Od početka...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1UPRAVLJANJE RIZIKOM U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1METODE OPTIMIZACIJE U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1SLUČAJNI PROCESI U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1POSEBNA POGLAVLJA UPRAVLJANJA KVALITETOM U GRAĐ.0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1GRAĐEVINSKO UGOVORNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1POSEBNA POGLAVLJA IZ ORGANIZACIJE GRAĐENJA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke1KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1GRAĐEVINSKA REGULATIVA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PLANIRANJE I ORGANIZOVANJE U GRAĐEVINARSTVU3 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke2UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU3 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster2GRAĐEVINSKA REGULATIVA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster2GRAĐEVINSKA REGULATIVA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2OPERACIONA ISTRAŽIVANJA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU2 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster3ORGANIZACIJA GRAĐENJA I GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4ORGANIZACIJA GRAĐENJA I GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA3 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA2 x 10 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne6GRAĐEVINSKA REGULATIVA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Snežana Rutešić, Jasmina Ćetković, Slobodan Lakić, Angelina Živković i Miloš KneževićaProposition of a Model for Selection of the Hybrid Contract Implementation Strategy for a Pilot Project of Regular Road Maintenance in MontenegroAdvances in Civil Engineering
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Željka Beljkaš, Miloš Knežević, Snežana Rutešić, Nenad IvaniševićApplication of Artificial Intelligence for the Estimation of Concrete and Reinforcement Consumption in the Construction of Integral BridgesAdvances in Civil Engineering
2015SCOPUS
Ćetković J., Rutešić S., Žarković M., Knežević M., , Nikolay V.Primary Directions and Advancements in Competitiveness of Montenegrin Construction SectorProcedia Engineering
2015SCOPUS
Rutešić S., Ćetković J., Knežević M., Žarković M., Nikolay V.Institutional Framework, Current Investments and Future Strategic Direction for Development of Construction Sector in MontenegroProcedia Engineering
2015SCOPUS
Rutešić S., Ćetković J., Žarković M., Knežević M., Nikolay V., Analysis of the Situation in Montenegrin Civil Engineering Sector from the Point of Application of National Regulations and the EU Technical Standards in ConstructionProcedia Engineering
2005SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rutešić S., Prašćević Ž., Đuranović P.Gledišta o kvaliteti pri upravljanju građevinskim projektomGrađevinar

Obavjestenja iz nastave

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Primjena računara za upravljanje projektima

Rezultati nakon popravnog završnog ispita jun 2021

Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Rezultati nakon popravnog završnog ispita jun 2021

Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Termin polaganja za popravni I kolokvijum

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Primjena računara za upravljanje projektima

Termin polaganja za popravni I kolokvijum

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Primjena računara za upravljanje projektima

Termin polaganja za II kolokvijum

Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Termin polaganja i grupe za II kolokvijum

Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Rezultati I kolokvijum 2021

Građevinarstvo, smjer Menadžment i tehnologija građenja-Primjena računara za upravljanje projektima

Termin polaganja I kolokvijuma i grupe

Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Termin polaganja I kolokvijuma i grupe

Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Promjena organizacija održavanja nastave

Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Predavanja i vježbe iz predmeta Primjena računara za upravljanje projektima

Menadžment u građevinarstvu-Primjena računara za upravljanje projektima

Informacija i plan rada za 2020/21