Snežana Rutešić


Snežana Rutešić
Šifra: 160272
Prezime i ime: Snežana Rutešić
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1UPRAVLJANJE RIZIKOM U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1METODE OPTIMIZACIJE U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVODoktorske1SLUČAJNI PROCESI U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1POSEBNA POGLAVLJA UPRAVLJANJA KVALITETOM U GRAĐ.2 x 12 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1GRAĐEVINSKO UGOVORNO PRAVO2 x 12 x 10 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOMagistarske1POSEBNA POGLAVLJA IZ ORGANIZACIJE GRAĐENJA2 x 12 x 10 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke1KVANTITATIVNE METODE U GRAĐEVINSKOM MENADŽMENTU2 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke1GRAĐEVINSKA REGULATIVA3 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PLANIRANJE I ORGANIZOVANJE U GRAĐEVINARSTVU3 x 10 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUSpecijalisticke2UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU3 x 10 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster2GRAĐEVINSKA REGULATIVA0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUMaster2GRAĐEVINSKA REGULATIVA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2OPERACIONA ISTRAŽIVANJA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA1 x 10 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOSpecijalisticke2UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU0 x 00 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne4ORGANIZACIJA GRAĐENJA I GRAĐEVINSKA MEHANIZACIJA0 x 00 x 00 x 0
GFGRAĐEVINARSTVOOsnovne6ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA GRAĐENJA2 x 10 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne6PRIMJENA RAČUNARA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA1 x 10 x 00 x 0
GFMENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVUOsnovne6GRAĐEVINSKA REGULATIVA3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCOPUS
Ćetković J., Rutešić S., Žarković M., Knežević M., , Nikolay V.Primary Directions and Advancements in Competitiveness of Montenegrin Construction SectorProcedia Engineering
2015SCOPUS
Rutešić S., Ćetković J., Knežević M., Žarković M., Nikolay V.Institutional Framework, Current Investments and Future Strategic Direction for Development of Construction Sector in MontenegroProcedia Engineering
2015SCOPUS
Rutešić S., Ćetković J., Žarković M., Knežević M., Nikolay V., Analysis of the Situation in Montenegrin Civil Engineering Sector from the Point of Application of National Regulations and the EU Technical Standards in ConstructionProcedia Engineering
2005SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rutešić S., Prašćević Ž., Đuranović P.Gledišta o kvaliteti pri upravljanju građevinskim projektomGrađevinar
Opširnije