INŽINJERSKA SEIZMOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Vlada osnovnim znanjima iz aplikativne Seizmologije 2. Vlada informacijama o seizmogenim karakteristikama teritorije Crne Gore i šireg regiona 3. Utvrdi bazične energetske karakteristike zemljotresa 4. Razumije i tumači principe i metode pripreme seizmičke reonizacije i seizmičke mikroreonizacije regiona ili manje teritorije 5. Razumije principe rada svih bitnih instrumenata u seizmološkoj praksi 6. Vlada stručnom terminologijom u oblasti osnova zemljotresnog inženjerstva 7. Izračuna očekivano maksimalno ubrzanje na osnovnoj stijeni lokacije građevinskog objekta pri dejstvu zemljotresa 8. Proračuna amplifikacioni efekat tla pri dejstvu zemljotresa 9. Odredi koeficijente seizmičkog dejstva na konstrukciju 10. Izračuna ukupnu seizmičku silu koja djeluje na konstrukciju

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA SERDAR1.8x1
107B+2P
SRĐAN JANKOVIĆ.2x1
107B+2P