OTPORNOST MATERIJALA I


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće osposobljen da analizira i rješava sljedeće probleme: 1. Geometrijske karakteristike ravnih površina; 2. Napone i deformacije u napregnutom tijelu; 3. Veze između napona i deformacija u napregnutom tijelu; 4. Teorije o slomu materijala i dimenzionisanje; 5. Naprezanja grednog nosača (aksijalno, čisto pravo savijanje, čisto koso savijanje, čisto smicanje i torziju).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLGA MIJUŠKOVIĆ1x2
58B+23S+58P
.5x5
58B+23S+58P
MILIVOJE ROGAČ3x1
58B+23S+58P
1x2
58B+23S+58P
.5x5
58B+23S+58P