GRAĐEVINSKA MEHANIKA I


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student je usvojio teoriju statike i njenu primjenu na konkretne građevinske probleme. Student je usvojio osnovne koncepte statike, osnovne zakone i teoreme značajne za obrazovanje građevinskih inženjera.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA DROBNJAK3x2
81B+27P
OLGA MIJUŠKOVIĆ3x1
81B+27P

Rezultati_PZI

Rezultati

Dodatni termin za predaju grafičkih zadataka

Rezultati

Termin za finalnu predaju elaborata

Termini za predaju i odbranu PETOG grafičkog zadatka