GRAĐEVINSKA MEHANIKA I


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student je usvojio teoriju statike i njenu primjenu na konkretne građevinske probleme. Student je usvojio osnovne koncepte statike, osnovne zakone i teoreme značajne za obrazovanje građevinskih inženjera.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA DROBNJAK3x2
98B+21P
OLIVERA JOVANOVIĆ3x1
98B+21P

Termini i grupe za predaju i odbranu III i IV grafičkog zadatka

Ispravka II grafičkog zadatka

Rezultati I kolokvijuma - redovni rok

Promjena termina predavanja

Termini i grupe za predaju i odbranu II grafičkog zadatka

Termini za II kolokvijum i popravne I i II