UVOD U GRAĐEVINARSTVO


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, studenti će: 1. Poznavati osnovne pojmove u građevinarstvu i arhitekturi i biti pripremljeni za slušanje kurseva u narednim semestrima; 2. Imati uvid u specifičnosti profesije građevinskog inženjera i različitih oblasti građevinarstva, kao i u savremene koncepte u graditeljstvu kao što su održivi razvoj, energetska efikasnost i zelena gradnja; 3. Poznavati osnovne periode i pravce u istoriji graditeljstva, kao i najuticajnije graditelje i njihove objekte; 4. Poznavati osnovne koncepte i pojmove u gradnji mostova, zgrada, puteva, zatim hidrotehnike i geotehnike i upravljanja projektima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA JEVRIĆ

Promijenjen termin ispita - 08.09.2022 19:47

Rezultati ispita - 07.09.2022 15:31

Satnica polaganja ispita - 31.05.2022 15:24

Predavanja - 28.03.2022 15:05

Posjeta gradilištima u Podgorici - 22.03.2022 09:18

Posjeta gradilištu - 20.03.2022 18:50