UVOD U GRAĐEVINARSTVO


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA JEVRIĆ1.8x1
107B+6P
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ.2x1
107B+6P