GRAĐEVINSKA MEHANIKA II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita studenti su usvojili osnovne pojmove mehanike kretanja, značajne za obrazovanje građevinskih inženjera. Vladaju osnovnim zakonima i teoremama dinamike vezanim za mehanička kretanja materijalne tačke, odnosno sistema materijalnih tačaka i tijela.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA DROBNJAK2x3
107B+39P
OLIVERA JOVANOVIĆ2x1
107B+39P

Poeni i ocjene

Rezultati nakon II termina u septembarskom ispitnom roku

Rezultati nakon I termina u septembarskom ispitnom roku

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita, redovni rok

Rezultati nakon popravnog termina II dijela