GRAĐEVINSKA MEHANIKA II


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita studenti su usvojili osnovne pojmove mehanike kretanja, značajne za obrazovanje građevinskih inženjera. Vladaju osnovnim zakonima i teoremama dinamike vezanim za mehanička kretanja materijalne tačke, odnosno sistema materijalnih tačaka i tijela.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA DROBNJAK2x3
107B+31P
OLIVERA JOVANOVIĆ2x1
107B+31P