STABILNOST I DINAMIKA KONSTRUKCIJA


Semestar: 1
ECTS: 5.5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Razumije primjenu statičkih i energetskih metoda u analizi stabilnosti linijskih nosača; 2. Odredi kritično opterećenje i uticaje po teoriji drugog reda za linijske nosače; 3. Analizira vibracije diskretnih sistema sa jednim stepenom slobode kretanja; 4. Rješava problem svojstvenih vrijednosti i prinudnih vibracija kod diskretnih sistema sa više stepeni slobode kretanja. 5. Razumije teorijsku osnovu analize seizmičkih uticaja na višespratnim zgradama (3D problem).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA ŽUGIĆ3x1
1S+8P
1x1
1S+8P
1x1
1S+8P

SDK - pocetak nastave u studijskoj 2021/22. god

Nova objava - 16.10.2020 10:57

SDK - pocetak nastave u studijskoj 2020/21. god