PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA


Semestar: 1
ECTS: 5.5
Status: Obavezan
Fond: 3+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. opiše osnovne elemente i sisteme armirano betonskih konstrukcija objekata visokogradnje; 2. analizira i izračunava uticaje tipičnih dejstava na AB konstrukcije; 3. upoređuje i bira optimalne sisteme AB konstrukcija za projektovanje, izgradnju i sanaciju; 4. predlaže i projektuje konkretna rješenja AB konstrukcija objekata visokogradnje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA BAŠA.67x1
27S+7P
1.33x2
27S+7P
MLADEN ULIĆEVIĆ3x1
27S+7P

Poziv za predavanja

PGBK - Plan rada - 13.10.2020 08:48