PRETHODNO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Opisuje osnovnii koncept analize konstruktivnih armiranobetonskih elemenata izvan područja linearnosti; 2. Prepoznaje različite tehnike primjene prethodnog naprezanja u betonskim konstrukcijama i odgovarajuće metode analize i proračuna; 3. Vrši odabir odgovarajućih modela za proračun konstruktivnih elemenata za različita opterećenja i geometrijske uslove; 4. Primjenjuje odgovarajuće metode za proračun prethodno napregnutih konstrukcija za zgrade i mostove; 5. Analizira prethodno napregnute konstrukcije sa aspekta stepena prethodnog naprezanja i projektuje parcijalno prethodno napregnute konstrukcije; 6. Razvija rješenja zasnovana na izučenim konstruktivnim metodama, oslanjajući se na Evropske kodove za konstrukcije; 7. Vrednuje konstruktivna rješenja prema parametrima proračuna; 8. Upoređuje različita konstruktivna rješenja i utvrđuje hijerarhiju u cilju izbora najpovoljnijeg; 9. Govori o odredbama kodova za konstrukcije na osnovu znanja stečenog kroz interpretaciju modela kojima se opisuje ponašanje konstrukcija; 10. Formuliše i predlaže alternativna pravila

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVAN FURTULA.67x1
1S+1P
1.33x1
1S+1P
RADMILA SINĐIĆ-GREBOVIĆ2x1
1S+1P

Rezultati - II septembarski rok

Rezultati - I septembarski rok

Rezultati - korona rok

Konačni rezultati i predlog ocjena

Rezultati završnog ispita

Bodovi prije završnog ispita

Predavanja 2022-23

Informacije za studente i plan rada

Informacije za studente i plan rada

Predavanja 2021-22

Predavanja 2020-21

Literatura - Predavanja 2019/2020