BETONSKI MOSTOVI


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA LAUŠEVIĆ.34x1
18B+7S+4P
.66x2
18B+7S+4P
NINA SERDAR.33x1
18B+7S+4P
.67x2
18B+7S+4P
ŽELJKA RADOVANOVIĆ2x1
18B+7S+4P