BETONSKI MOSTOVI


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NINA SERDAR.67x1
20S+2P
1.33x2
20S+2P
ŽELJKA RADOVANOVIĆ2x1
20S+2P