INŽENJERSKA GEOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 3.5
Status: Izborni
Fond: 2+.33+.67
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da:
1. Objasni pojmove iz oblasti inženjerske geologije;
2. Objasni faze inženjersko-geoloških istraživanja;
3. Izradi inženjersko-geološki profil terena;
4. Razumije inženjersko-geološke karte;
5. Razumije inženjersko-geološke projekte;
6. Razumije inženjersko-geološke elaborate.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RADULOVIĆ2x1
10B+10S+1P
.33x1
10B+10S+1P
.67x1
10B+10S+1P