Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Izborni
Fond: 2+.67+1.33
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Prepozna svrhu saobračajnog tunela i definiše kojoj vrsti pripada 2. Definiše saobraćajni profil u tunelu 3. Odabere sekundarnu konstrukciju tunela kod putnih i željezničkih tunela 4. Optimizuje položaj tunela u brdskom masivu 5. Definiše trasu i niveletu saobraćajnog tunela 6. Načelno definiše položaj i oblik portala tunela 7. Poznaje potrebu za osvjetljenjem, ventilacijom, protipožarnom zaštitom i ostalim pratećim sustemima saobraćajnih tunela

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIODRAG BUJIŠIĆ.67x1
3S+2P
1.33x1
3S+2P
SLOBODAN ŽIVALJEVIĆ2x1
3S+2P

materijal - 08.05.2022 10:08

Materijal - 21.04.2022 16:17

Zadatak br.2 - 03.04.2020 19:38

Portali tunela

DN_STR_03015_01_Design of Road Tunnels

Norwegian_Public_Roads_Administration_Road_Tunnels_HANDBOOK

Saobracajni_tuneli_skraceni_tekst_predavanja